Aurakatu 8 (KOP-kolmio 3.krs.), 20100 Turku
Avoinna ark. 8.30–16.30. Muina aikoina sop. mukaan
Asianajotoimisto Aura

Asunto- ja kiinteistönkauppariidat

Yhteystiedot

Asunto- ja kiinteistönkauppariitoihin liittyvät palvelumme

Asuntojen ja kiinteistöjen hankkimiseen ja omistamiseen liittyy niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin kohdalla suuria taloudellisia intressejä ja useasti myös monimutkaisia oikeudellisia kysymyksiä. Toimistomme tarjoaa oikeudellista neuvontaa ja asiantuntijapalveluita asuntokauppariidoissa ja kaikissa asumisen ja rakentamisen juridiikkaan liittyvissä asioissa. 

Toimistomme asiantuntijat auttavat asuntokauppariidoissa Turussa ja muualla Suomessa

Asunto-osakkeen tai kiinteistön myymiseen ja ostamiseen liittyvät myös myyjän ja ostajan väliseen virhevastuuseen liittyvät kysymykset. Kaupan kohteessa kaupan jälkeen ilmenevät virheet (esimerkiksi rakennusvirheet tai kosteusvauriot ja home- tai mikrobivauriot) saattavat johtaa maakaaren tai asuntokauppalain mukaisiin virheen seuraamuksiin (kaupanpurku tai hinnanalennus sekä vahingonkorvaus).

Kaupan kohteessa kaupan jälkeen ilmenevät virheet edellyttävät myös oikea-aikaista ja oikeansisältöistä reklamointia. Oman itsenäisen vastuutahonsa asunto- ja kiinteistönkaupoissa muodostaa kiinteistönvälittäjä, jonka tulee kiinteistönvälitystehtävää suorittaessaan noudattaa hyvää välitystapaa.

Asunto- ja kiinteistönkaupan virhetilanteiden selvittäminen edellyttää asuntokauppalain ja maakaaren sekä kiinteistönvälitystä koskevan lainsäädännön seikkaperäistä tuntemusta. Toimistomme asunto- ja kiinteistöasioihin erikoistuneet asianajajat avustavat kaikissa asunto- ja kiinteistönkaupan virhetilanteissa virheiden alkuselvittelystä alkaen.

Asuntokauppariidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla

Pyrimme ratkaisemaan asuntokauppariidat ensisijaisesti neuvotteluin ja sopimuksin, mutta mikäli sopimusratkaisun saavuttaminen ei ole mahdollista, avustamme asunto- ja kiinteistönkauppariitoja koskevissa oikeudenkäynneissä.

Toiminta-alueet

 • asunto-osakeyhtiöasiat
 • kiinteistöasiat
 • asunto- ja kiinteistönkauppa, asuntokauppariidat ja kiinteistönkauppariidat
 • kiinteistönvälitys
 • rakentaminen ja urakkasopimukset
 • vuokrasuhdeasiat
 • koulutus

Asunto-osakeyhtiöasiat

 • osakkeenomistajan oikeudet ja velvollisuudet
 • yhtiökokousasiat
 • osakkeenomistajan ja asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuu ja kunnossapitovastuun jakautuminen; muutostyöt ja osakkeenomistajan muutostyöoikeus
 • asunto-osakeyhtiön ja osakkeenomistajan väliset riitatilanteet sekä niissä avustaminen tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa

Kiinteistöasiat

 • maanmittaustoimitukset
 • kaava-asiat, rakennuslupa-asiat ja muut lupa-asiat
 • rasitesopimukset, kiinteistö- ja rakennusrasitteet
 • ympäristö- ja naapuruussuhdeasiat

Vuokrasuhdeasiat

 • huoneenvuokra-asiat
 • maanvuokra-asiat
 • vuokrasuhteen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, vuokrasuhteen irtisanominen tai purkaminen
 • vuokrasuhteen osapuolten väliset riidat ja niissä avustaminen tuomioistuimissa

Asunto- ja kiinteistönkaupat, asuntokauppariidat ja kiinteistönkauppariidat

 • asunto-osakkeen, kiinteistön ja vuokraoikeuden kauppa
 • asunto-osakkeen tai kiinteistön kauppaan liittyvät virhetilanteet, rakennusvirheet, kosteusvauriot ja home- tai mikrobivauriot, rakennusterveysasetus ja sen velvoitteet
 • asunto-osakkeen tai kiinteistön myyjän ja ostajan välinen virhevastuu, kaupanpurku- sekä hinnanalennus- ja vahingonkorvauskysymykset
 • asunto- ja kiinteistönkauppariidat sekä niissä avustaminen tuomioistuimissa ja kuluttajariitalautakunnassa

Rakentaminen ja urakkasopimukset

 • urakkasopimusten solmiminen ja urakkasopimuksen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
 • rakennusurakan virheet, urakkasopimuksen osapuolten suoritusvirheet
 • hyvä rakentamistapa 
 • urakkariidat sekä niissä avustaminen tuomioistuimissa ja kuluttajariitalautakunnassa 

Kiinteistönvälitys

 • kiinteistönvälitystoiminnan juridiikka
 • kiinteistönvälittäjän oikeudet ja velvollisuudet
 • hyvä välitystapa, välittäjän virhe
 • kiinteistönvälittäjän vahingonkorvausvastuu

Koulutus

Tarjoamme koulutuspalveluita asunto- ja kiinteistöjuridiikan sekä kiinteistövälityksen juridiikan alalla.

Anna asiantuntijan auttaa

Kun tarvitset neuvoja ja apua asuntokauppariidan hoitamisessa tai muissa asunto- tai kiinteistöasioissa, ota yhteyttä.

Palvelemme Turun seudun lisäksi myös muualla Suomessa. 

  Haluatko yhteydenoton?

  Voit pyytää yhteydenottoa alla olevalla lomakkeella. Huomioithan, että tiedot lähetetään salaamattomina, lomakkeella ei tule lähettää arkaluontoisia tietoja.

  Käytämme lomakkeen kautta saatuja tietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen. Lisätietoja löydät Asianajotoimisto Auran rekisteriselosteesta.


  Copyright © 2024 Asianajotoimisto Aura