Aurakatu 8 (KOP-kolmio 3.krs.), 20100 Turku
Avoinna ark. 8.30–16.30. Muina aikoina sop. mukaan
Asianajotoimisto Aura

Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu

Yhteystiedot

Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu

Erimielisyyksiä ei aina voida välttää. Hoidamme kaikenlaisia riita-asioita pitäen tavoitteenamme aina ratkaisun kokonaisedullisuutta asiakkaalle. Tämä edellyttää monien asioiden huomioon ottamista sen lisäksi, että on osattava analysoida riidan ratkaisuun vaikuttavat oikeudelliset normit. Neuvonannossamme arvioimme lopputuloksen ennustettavuuden, siihen liittyvän kuluriskin, asiakkaamme resurssien käytön muuhun kuin liiketoimintaan ja monet muut asiat. Tämän analyysin jälkeen teemme päätöksen asian hoitotavasta asiakkaamme kanssa, ratkaisuperusteena on aina asiakkaan etu.

Tavanomaisesti liike-elämän riidat ratkaistaan yleisissä tuomioistuimissa. Myös välimiesmenettely on tavallinen yritysten välisiä sopimuksia koskevissa riidoissa. Välimiesmenettelyyn turvaudutaan nykyisin entistä useammin, kun halutaan välttää raskaat, kalliit ja pitkään kestävät käsittelyt tuomioistuimissa. Myös sovintomenettelyllä voidaan ratkaista riitoja, mikäli se on asiakkaan edun mukaista. Sovintomenettelyssä saadaan riidat ratkaistua nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Meillä on pitkäaikainen kokemus kaikista riidanratkaisutavoista ja myös toiminnasta välimiestehtävissä puolueettomana riitojen ratkaisijana.

Copyright © 2024 Asianajotoimisto Aura