Aurakatu 8 (KOP-kolmio 3.krs.), 20100 Turku
Avoinna ark. 8.30–16.30. Muina aikoina sop. mukaan
Asianajotoimisto Aura

Kiinteistönvälityksen juridiikka ja virhevastuukysymykset

Yhteystiedot

Kiinteistönvälityksen juridiikka ja virhevastuukysymykset

Kiinteistönvälitystoiminta sekä kiinteistönvälitysliikkeen ja yksittäisen kiinteistönvälittäjän toiminta on lainsäädännössä tarkoin säännelty. Välitystoimintaa ja sen järjestämistä koskevan sääntelyn lisäksi sääntely kohdistuu välittäjän velvoitteisiin ja vastuisiin suhteessa toimeksiantajaan ja toimeksiantajan vastapuoleen. Kiinteistönvälitystoiminnan tulee täyttää paitsi lainsäädännössä asetetut vaatimukset, toiminnan tulee täyttää myös hyvän välitystavan vaatimukset.

Välitystoiminnassa tapahtuvat virheet voivat johtaa välittäjän vahingonkorvausvastuuseen tai valvontaviranomaisen määräämään seuraamukseen. Mahdollisissa virhetilanteissa olennaista on selvittää, onko kysymys välittäjän virheestä tai esimerkiksi asuntokaupan jommankumman osapuolen (myyjä tai ostaja) virheestä.

Avustamme sekä kiinteistönvälitysliikkeitä että välitysliikkeiden asiakkaita kaikissa välitystoimintaan liittyvissä oikeudellisissa asioissa. Tarjoamme myös välitysalan koulutusta sekä neuvonta- ja konsultointipalveluita välitysliikkeille ja muille asunto- ja kiinteistöalan toimijoille.

Copyright © 2024 Asianajotoimisto Aura