Aurakatu 8 (KOP-kolmio 3.krs.), 20100 Turku
Avoinna ark. 8.30–16.30. Muina aikoina sop. mukaan
Asianajotoimisto Aura

Työoikeus yksityisille

Yhteystiedot

Työoikeus, yksityishenkilöt – asianajajamme palvelevat Turun seudulla ja muualla Suomessa

Toimistomme työoikeuteen erikoistuneet asianajajat avustavat työntekijöitä ja toimihenkilöitä kaikissa työ- ja toimisuhteisiin liittyvissä asioissa, kuten kysymyksissä, jotka liittyvät esimerkiksi:

 • palkkasaatavavelkomuksiin
 • työsuhteiden päättämisiin
 • yhteistoimintamenettelyyn
 • yhdenvertaisuusasioihin.

Myös erilaiset työ- ja virkarikoksiin kuuluvat asiat ja niihin liittyvät oikeudenkäynnit ovat osaamisemme ydinaluetta. Työoikeuteen perehtyneet asianajajamme työskentelevät Turussa, mutta palvelemme asiakkaitamme myös muualla Suomessa ja hoidamme säännöllisesti myös ulkomaihin liittyviä toimeksiantoja.

Miksi ja milloin ottaa yhteyttä – työoikeuteen perehtyneet asianajajamme Turussa palvelevat työsuhteen pulmatilanteissa

Työnantajan harkitsema tai jo suorittama työsuhteen päättäminen on tyypillisin tilanne, jossa työntekijän tai toimihenkilön kannattaa kääntyä työoikeuteen erikoistuneen asianajajan puoleen oikeuksiensa selvittämiseksi. Työnantajalta edellytetään työsuhdetta yksipuolisesti päätettäessä tiukasti laissa säänneltyjen perusteiden täyttymistä ja oikeata menettelytapaa. Väärin valittu päättämismuoto tai päättäminen ilman laissa tarkoitettuja perusteita johtaa lähes poikkeuksetta korvausvastuun syntymiseen.

Selvitämme kustannustehokkaasti ja asiantuntemuksella, onko työnantajasi menettely ollut asiassasi laillista, onko työsuhteen päättämisen riitauttaminen järkevää sekä millaisia korvauksia asiassa on mahdollista vaatia. Lähtökohta esimerkiksi on, että työsuhteen perusteettomasta päättämisestä työntekijä on oikeutettu vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Mikäli asiassa on rikottu lisäksi yhteistoimintalakia, voidaan päättämiskorvauksen lisäksi vaatia erillisenä eränä yhteistoimintalain mukaista hyvitystä.

Yhteydenotto työoikeusasianajajaan kannattaa tehdä heti, kun saat kutsun työsuhteen päättämistä koskevaan kuulemistilaisuuteen, jotta oikeutesi tulevat mahdollisimman hyvin valvottua. Kuulemistilaisuudessa saat asianajajan avulla kirjatuksi selvän ja selkeän vastineen työnantajan väitteille, mikä itsessään voi jo korottaa työnantajan kynnystä jatkaa päättämismenettelyä. Joka tapauksessa kirjaukset toimivat myöhemmin näyttönä tapahtumista ja työnantajan tiedossa olleista seikoista työsuhdetta päätettäessä, jos päättäminen riitautetaan.

Usein hyvin perusteltu ja oikein mitoitettu korvausvaatimus johtaa asiassa sovinnolliseen ratkaisuun, eikä oikeudenkäyntejä tarvita. Työsuhteen päättämissopimusten laatimisessa on viisasta käyttää asiantuntevaa, työoikeuteen erikoistunutta asianajajaa apuna, sillä sopimuskirjaukset voivat esimerkiksi vaikuttaa korvauksen verotukselliseen tulkintaan. Tämän lisäksi on hyvä tiedostaa korvausten vaikutukset esimerkiksi työttömyysetuuksien saamiseen.

Sen lisäksi, että työoikeusasianajajan puoleen kannattaa kääntyä työsuhteen päättämistilanteissa ja työsuhteen riitaisuuksia selvitettäessä, on ainakin johtajasopimukset ja ylempien toimihenkilöiden työsopimukset järkevää tarkistuttaa asiantuntevalla työoikeusasianajajalla ennen sopimuksen allekirjoittamista sopimuksiin sisältyvien erityisten ehtomääräystarpeiden ja taloudellisen merkittävyyden vuoksi. Työ- ja toimisuhteen ehtoja ei voida pääsääntöisesti muuttaa kuin yhdessä sopimalla, joten määräykset, jotka sopimukseen kirjataan, määräävät työsuhteen pelisäännöt myös riitaisuuksien ilmetessä.

Asiantuntijamme ovat sinua varten

Kun tarvitset työoikeuteen perehtyneen asianajajan neuvoja, ota yhteyttä.

Palvelemme Turun seudun lisäksi myös muualla Suomessa.  

  Haluatko yhteydenoton?

  Voit pyytää yhteydenottoa alla olevalla lomakkeella. Huomioithan, että tiedot lähetetään salaamattomina, lomakkeella ei tule lähettää arkaluontoisia tietoja.

  Käytämme lomakkeen kautta saatuja tietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen. Lisätietoja löydät Asianajotoimisto Auran rekisteriselosteesta.


  Copyright © 2024 Asianajotoimisto Aura