Kilpailu- ja immateriaalioikeus

Kilpailu- ja immateriaalioikeus

Yritystoiminnan tärkeitä kilpailutekijöitä ovat yrityksen immateriaalioikeudet. Kilpailu- ja immateriaalioikeus kehittyvät nopeasti. Etenkin EU-lainsäädäntö tuo mukanaan erilaisia vaatimuksia yritysten väliseen kilpailuun. Lainsäädännön tuntemus ja käsitys oikeuskäytännöstä auttavat yrityksiä toimimaan oikein ja suojaamaan innovaatioitaan. Lisenssisopimuksilla on olennainen merkitys suojattujen immateriaalioikeuksien hyödyntämisessä.

Yrityksen on tärkeätä tietää, miten saa toiminnassaan menetellä. On myös ymmärrettävä, mitkä ovat kilpailijoiden toiminnan rajat ja miten tulee toimia, jos näitä rajoja ollaan ylittämässä. Kilpailu- ja immateriaalioikeuden tuntemusta tarvitaan myös suunniteltaessa yrityskauppoja ja muita yritysjärjestelyjä.