Aurakatu 8 (KOP-kolmio 3.krs.), 20100 Turku
Avoinna ark. 8.30–16.30. Muina aikoina sop. mukaan
Asianajotoimisto Aura

Julkiset hankinnat

Yhteystiedot

Julkiset hankinnat

Julkisissa hankinnoissa yhtenä tavoitteena on yritysten yhdenvertaisuus ja syrjimätön kohtelu. Toisaalta julkisissa hankinnoissa hankintapäätöksen tekijällä on halu saada paras mahdollinen toimittaja sekä taloudellisesti että muista näkökulmista tarkasteltuna.

Neuvomme julkisia hankintoja tekeviä asiakkaitamme toimimaan oikein, jolloin sekä lain että hankkijan tavoitteet toteutuvat ja hankintaprosessi onnistuu. Avustamme asiakkaitamme esimerkiksi tarjouspyyntöjen laatimisessa ja hankintapäätöksissä.
Toimimme myös useasti tarjousten tekijöiden avustajina. Tarjous on osattava tehdä oikein, jotta se tulee huomioon otetuksi.

Jos hankintapäätös ei ole jonkun osapuolen mielestä toivotun mukainen, arvioimme mahdollisuudet sen muuttamiseen ja avustamme asiakkaitamme myös markkinaoikeudessa.

Copyright © 2024 Asianajotoimisto Aura